Aileron

Catalán

El document stl que presento és la part d'un aleró d'un UAV, unmanned air vehicle. L'interès d'aquesta peça és que la tecnologia d'impressió 3D permet fabricar parts mòbils en una sola impressió.

El resultat és aerodinamicament eficient ja que no existeix ranura oposada al corrent del fluid i permet regular l'angle de deflexió independentment en els dos sentit. Si el comparem amb composites les dues peçes han de ser emotllades per separat i per muntar-les requereixen unions, si les comparem amb foam les parts poden ser construides d'una sola peça, però amb una ranura aerodinamicament ineficient.

L'aplicació de l'objecte és aeronàutica, però pot ser desenvolupada per qualsevol aplicació industrial amb similar necessitat.

 

Proyecto: 

Concurs: 

Estat: 

  • Guanyador/a del concurs