TERSAT

Català

Us presento el que probablement sigui la primera estructura "unibody" que s'ha fet mai per a una sonda de nivell estratosfèric. Uns dels avantatges que suposa la impressió en 3D d'aquesta peça radica en les propietats tèrmiques del materials de construcció(tant si són resines, com ABS, etc.), ja que durant l'ascens aquesta peça ha d'aguantar temperatures pròximes a menys 40 graus Celsius. Un altre avantatge important és que aquesta peça pesa molt poc( és petita, i el material és molt poc dens), això permet gastar menys quantitat d'heli en el globus que enlaira la sonda(poder de sustentació proper a 1kg/m^3). Aquest fet fa que es redueixi en gran mesura el cost de dur a terme aquesta activitat( una bombona d'heli costa més de 100€). L'últim avantatge que té que estigui imprès en 3D és el fet de que sigui una estructura d'una sola peça. Això fa que sigui una estructura més sòlida y fiable que les convencionals. Al ser d'una sola peça no hi ha cargols, així que no hi ha perill de que s'afluixin a demés d'aprofitar-se més l'espai, i no hi ha problemes com ara la tolerància y la dilatació de les peces que normalment es farien servir en aquest tipus d'estructures

En resum, la impressió en 3D fa que l'espai sigui més accessible per a tots, gracies a un abaratiment dels costos  i a la reducció de molts dels problemes tècnics habituals

Projecte: 

Concurs: 

Estat: 

  • Admès a concurs