Concurs de cartells de l'EET 2014

Català

El cartell ha d’anunciar un concurs de Disseny Industrial a realitzar a l’EET a la Setmana Cultural de 2014.
Es concedirà un primer premi. El premi consistirà en un val de 150€ per adquirir productes de les empreses patrocinadores. El premi podrà declarar-se desert.

Bases: 

Bases concurs de Cartells EET14

TEMA

El cartell ha d’anunciar un concurs de Disseny Industrial a realitzar a l’EET a la Setmana Cultural de 2014.

 

REQUISITS GENERALS

1.    Es pot presentar l’estudiantat matriculat a l’EET en el curs 2013-2014.
2.    Només es podrà presentar un cartell per persona.
3.    Tots els cartells presentats al concurs de Cartells de febrer han de ser fets per l’autor/a.
4.    No s'hi poden presentar obres premiades en altres concursos.
5.    Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.
6.    El nom de l'autor/a no ha de figurar en el cartell.
7.    La Universitat Politècnica de Catalunya no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

 

LLIURAMENT DE LES OBRES

1.    Les obres presentades a concurs es lliuraran a l'adreça següent: (pendent d'activar el dia 1 de febrer)

2.    Les dates per inscriure's i enviar el fitxer PDF són des del dissabte 1 de febrer fins el divendres 7 de febrer de 2014 a les 13:00 hores.

3.    Els participants rebreu un correu amb el codi de concursant.

4.    Posteriorment rebreu un correu indicant si heu estat seleccionats per passar a la final.

5.    Els seleccionats hauran d’anar a recollir el cartell imprès a l'empresa col·laboradora Copiaescola (situada davant de l’EET) el dijous 13 de febrer a partir de les 16:00 hores. S'ha d'abonar el preu del cartell amb el descompte per concursar.

6.    El cartell imprès es lliurarà el dijous 13 de febrer des de les 16:00 a les 17:00 hores al despatx del departament d'Expressió Gràfica a l’EET.

 

JURAT

1.    El jurat estarà integrat per professorat de la Unitat Docent de Disseny industrial i desenvolupament del producte de l’EET.

2.    El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l'acte de lliurament de premis.

3.    El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

 

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

1.    Es durà a terme el dimecres 19 de febrer, a les 11.00 hores, a la Sala d’actes de l’EET.

 

EXPOSICIÓ, REPRODUCCIÓ I PUBLICACIÓ DE LES OBRES

1.    Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors.

2.    La Universitat Politècnica de Catalunya tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor/a.

3.    Si l'autor/a vol que l'obra es faci pública amb pseudònim, cal que ho indiqui expressament.

4.    La Universitat no es fa responsable dels desperfectes que puguin sofrir les obres presentades.

5.    Totes les obres seran publicades a través del web de l’EET.

6.    S’exposaran els cartells seleccionats al vestíbul de l'EET, des del dilluns 17 de febrer fins el divendres 21 de febrer.

 

RETORNAMENT DE LES OBRES

1.    Es retornaran les obres exposades. Podreu passar-les a recollir el dimecres 26 de febrer des de les 11:00 a les 12:00 hores al despatx del departament d'Expressió Gràfica a l’EET.

2.    La Universitat no es fa responsable de les obres que no hagin estat reclamades dins d'aquest termini.

 

IMPORTANT: El fet de participar en aquest concurs comporta acceptar-ne totalment les bases.

 

REQUISIT ESPECIAL

1.    Al cartell hi ha d'aparèixer el text "Concurs de Disseny Industrial. Setmana Cultural 2014" i el logo de la UPC que trobareu a: http://www.eet.upc.edu/estudis/disseny-industrial/concurs-cartells

 

PRESENTACIÓ

1.    Hi hauran dues fases: A la primera fase el cartell, de tècnica lliure, s'ha de presentar en un fitxer digital, format DIN A2 (salvat en model de color CMYK, a 300 ppp).

2.    A la segona fase el cartell s’ha de presentar imprès en format DIN A2.

 

PREMIS

1.    Es concedirà un primer premi. El premi consistirà en un val de 150€ per adquirir productes de les empreses patrocinadores. El premi podrà declarar-se desert.

 

OBRA GUANYADORA

1.       L’obra guardonada podrà ser el cartell que anunciarà les activitats del Concurs de Disseny Industrial a celebrar a la Setmana Cultural de 2014. Els cartells presentats s'exposaran a l’EET.

 

Inscripció

Per tal d'inscriure't has d'anar a l'adreça següent: (pendent d'activar el dia 1 de febrer)

Consultes a: concurscartell@eet.upc.edu

 

Presentació de treballs: 

dissabte, 1 febrer, 2014 a divendres, 7 febrer, 2014