1er concurs de disseny 3d per a aplicacions a l'enginyeria

Català

La fabricació additiva o impressió 3D destaca per la flexibilitat a l'hora d'obtenir peces de geometries complexes, per l'estalvi en el temps de disseny i per tant en la disminució dels costos de disseny.

Es convoca el primer concurs de disseny de peces per a aplicacions a l'enginyeria en impressió 3d durant la Setmana Cultural de 2014.

Bases: 

REQUISITS GENERALS

 1. Es pot presentar tan l’estudiantat matriculat al campus de Terrassa en el curs 2013-2014 com personal extern (empreses i centres educatius)
 2. Només es podrà presentar una peça per persona.

 3. Tots les peces presentades al concurs han de ser fets per l’autor/a.

 4. No s'hi poden presentar obres premiades en altres concursos.

 5. Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.

 6. El nom de l'autor/a no ha de figurar en el fitxer entregat.
 7. La Universitat Politècnica de Catalunya no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

 

LLIURAMENT DE LES OBRES

 1. Les obres presentades a concurs es lliuraran a l'adreça següent: http://participa.terrassa.upc.edu
 2. Les dates per inscriure's i enviar els fitxers *.PDF  i el *.STL són des del 28 d'abril fins el 12 de maig a les 23:59 hores.
 3. Els participants rebreu un correu amb el codi de concursant. Els projectes es poden presentar en grups de fins a màxim 4 participants.
 4. Posteriorment rebreu un correu indicant si heu estat seleccionats per passar a la final.

 

JURAT

 1. El jurat estarà integrat per professorat del Campus de Terrassa.
 2. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l'acte de lliurament de premis.
 3. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

 

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

 1. Es durà a terme El dia 14 de maig durant la presentació " Impresoras 3D vs Sistemas de Producción 3D" realitzada per Sr. Francesc Astort de l'empresa Stratasys es coneixeran el guanyador/s del concurs i s'entregarà la peça guanyadora en diverses tecnologies d'impressió 3d.

 

EXPOSICIÓ, REPRODUCCIÓ I PUBLICACIÓ DE LES OBRES

 1. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors.
 2. La Universitat Politècnica de Catalunya tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport imprès com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor/a.
 3. Si l'autor/a vol que l'obra es faci pública amb pseudònim, cal que ho indiqui expressament.
 4. La Universitat no es fa responsable dels desperfectes que puguin sofrir les obres presentades.
 5. Totes les obres seran publicades a través del web del concurs.

IMPORTANT: El fet de participar en aquest concurs comporta acceptar-ne totalment les bases.

 

PRESENTACIÓ

 1. Els participants hauran de presentar el fitxer en *.stl a ser imprès i una breu document on justifiquin la innovació de la seva peça i les avantatges de poder ser impresa en 3D.
 2. Les peces s'han d'entregar en un únic fitxer STL de màxim 20 Mb. El volum màxim de la peça/conjunt és de 10 cm3.

 

PREMIS

 1. Es concedirà un primer premi. El premi consistirà en la peça impresa en dues tecnologies d'impressió diferent per part de l'empresa patrocinadora del concurs COMHER-STRATASYS. El premi podrà declarar-se desert.

Presentació de treballs: 

dilluns, 28 abril, 2014 a dilluns, 12 maig, 2014